Loading...
คำถามที่พบบ่อย
 
ทำไมระบบการเช่าซื้อรูปแบบเดิมลูกค้าไม่สามารถเลือกบริษัทไฟแนนซ์ได้
การเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบัน ร้านดีลเลอร์จะเป็นผู้กำหนดบริษัทไฟแนนซ์ให้กับลูกค้า โดยเลือกบริษัทไฟแนนซ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดแก่ร้านดีลเลอร์ ทำให้ลูกค้าไม่มีโอกาสเลือกบริษัทไฟแนนซ์ที่มีข้อเสนอที่ดีที่สุด ทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหรือการบริการต่างๆได้
 
ข้อดีของ U Lease คืออะไร
U Lease เป็นตัวกลางการเข้าถึงข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งด้านราคา, โปรโมชั่น, รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ, อัตราดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ข้อเสนอของบริษัทไฟแนนซ์, การส่งข้อมูลและเอกสารการขอสินเชื่อ และยังสามารถตรวจสอบคุณภาพเครดิตของลูกค้าเพื่อที่จะช่วยแนะนำแคมเปญต่างๆของบริษัทไฟแนนซ์ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับลูกค้าผ่านช่องทางของ U Lease ส่งผลให้ลูกค้าสามารถเลือกดีลที่ดีที่สุด ทั้งราคาขายจากร้านดีลเลอร์และอัตราดอกเบี้ยจากบริษัทไฟแนนซ์ได้
 
ทำไม U Lease จึงราคาถูกกว่า
รูปแบบการทำงานของระบบ U Lease ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจก่อนการเลือกซื้อ สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ราคาถูกและคุ้มค่าที่สุดสำหรับตัวเองได้ โดยในขั้นตอนการดำเนินงาน U Lease ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขั้นตอนต่าง ๆ ในรูปแบบ Lean Operation ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น เน้นการทำงานแบบใช้คนน้อยแต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงนำเงินส่วนนั้นมาคืนเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าได้
 
ทำไมใช้งานผ่าน U Lease แอปพลิเคชั่นจึงดีกว่า
U Lease แอปพลิเคชั่น มีฟังก์ชั่นการทำงานที่จะช่วยสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกรถมอเตอร์ไซค์จนถึงขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ โดยที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ที่บ้าน และสามารถรอรับรถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านได้ทันที
 
การตรวจสอบเครดิตเบื้องต้น คืออะไร
การตรวจสอบเครดิตเบื้องต้นของระบบ U Lease จะช่วยให้ลูกค้าพบบริษัทไฟแนนซ์ที่มีเงื่อนไข สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด โดยไม่เสียประวัติการสืบค้นข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่งหลังจากที่ลูกค้าเลือกบริษัทไฟแนนซ์แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเครดิตของบริษัทไฟแนนซ์นั้นๆต่อไป
 
ทำไมต้องกรอกข้อมูลจำนวนมาก
ข้อมูลที่กรอกเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับ บริษัทไฟแนนซ์ใช้ในขั้นตอนการทำสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนอีกครั้ง รวมถึงขั้นตอนของการตรวจสอบเครดิตของลูกค้า ที่จะช่วยลดเวลาและขั้นตอนของกระบวนการขอสินเชื่อให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น
 
ทำไมต้องแนบไฟล์เอกสาร
เอกสารที่ต้องใช้มีความสำคัญต่อการพิจารณาให้สินเชื่อและวงเงินของการอนุมัติ รวมไปถึงใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าอีกด้วย
 
คำนวนค่าใช้จ่ายอย่างไร
การคำนวณค่าใช้จ่าย เป็นการประมาณการเฉพาะยอดจัดสินเชื่อ โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพเครดิตของลูกค้าผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขของระบบ U Lease (ข้อมูลลูกค้าที่เป็นจริงและถูกต้องจึงมีความสำคัญ) ส่วนรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากร้านดีลเลอร์และจากบริษัทไฟแนนซ์ จะเป็นการแสดงค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงในการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์
 
โปรแกรม Delivery คืออะไร
โปรแกรม Delivery คือฟังก์ชั่นที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการเช่าซื้อให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ลูกค้าสามารถใช้งานผ่าน U Lease แอปพลิเคชั่นและเลือกโปรแกรม Delivery จากที่บ้านของลูกค้า โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ขั้นตอนทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่บ้านลูกค้ารวมถึงการส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าถึงบ้าน ภายใน 48 ชั่วโมงอีกด้วย
 
การยืนยันรหัส OTP คืออะไร
การยืนยันรหัส OTP คือขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งานระบบ U Lease โดยการส่ง SMS ยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้า เพื่อยื่นยันว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง